Rola czytania w edukacji

Forma doskonalenia konferencja, seminarium
Obszary edukacyjne Edukacja humanistyczna
Tytuł Rola czytania w edukacji
Opis

Cel konferencji: zwrócenie uwagi na rolę czytania w procesie nauczania - uczenia się
oraz kształtowania postaw dzieci i młodzieży

 

 • Czytanie –myślenie- uczenie się – mgr Dorota Dąbrowska – konsultant
  edukacji polonistycznej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
  w Łomży
 • O uwarunkowaniach przejmowania wartości w szkolnej lekturze tekstów literackich –
  dr Paweł Trzemkowski – Uniwersytet Warszawski
 • O wychowaniu przez czytanie. Z praktyki nauczyciela bibliotekarza
  - mgr Monika Rowińska Prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Augustowie
 • Rola czytania w rozwoju ucznia. Przegląd najbardziej skutecznych sposobów doskonalenia kompetencji czytelniczych – mgr Marlena Derlukiewicz – konsultant ds. języka polskiego, edukacji czytelniczeji rozwijania kreatywności w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
 • Kreowanie mody na czytanie - przykłady dobrej praktyki – mgr Marlena Derlukiewicz – konsultant ds. języka polskiego, edukacji czytelniczeji rozwijania kreatywności
  w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
 • Innowacje w bibliotekach – mgr Ewelina Góralczyk

TERMINY:

20.10.2017 r., początek spotkania o godz. 11.00

MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ:

ODN w Łomży

WYMIAR GODZIN:  4

Instytucja organizująca Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2 18-400 Łomża tel. 86 216 42 17
Miejsce realizacji ODN w Łomży
Obszar działania
 • zambrowski
 • wysokomazowiecki
 • suwalski
 • sokólski
 • siemiatycki
 • sejneński
 • moniecki
 • łomżyński
 • kolneński
 • hajnowski
 • grajewski
 • bielski
 • białostocki
 • augustowski
 • m. Suwałki
 • m. Łomża
 • m. Białystok
Termin rozpoczęcia 2017-10-20
Adresaci nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele poloniści
Organizator/ osoba do kontaktu Dorota Dąbrowska
Koszt Bezpłatny

Dodana: 18 sierpień 2017 14:39

Zmodyfikowana: 18 sierpień 2017 14:39