Dodana: 4 październik 2018 22:32

Zmodyfikowana: 4 październik 2018 22:43

Wielowymiarowa tożsamość mieszkańców Podlasia w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości

Jedność w różnorodności… 

Wielowymiarowa tożsamość mieszkańców Podlasia 
w kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości

 

24 października 2018 r. (środa)

godz. 14.00

Jeśli chcesz:

- poznać wielowymiarową historię Podlasia

- odkryć walory artystyczne różnorodnej kultury i sztuki naszej małej Ojczyzny

- spróbować różnych smaków kulinarnych naszego regionu

Przyjdź do CEN-u…

 

Program konferencji:

Inauguracja

14.00 – 14.10  Wystąpienie Pani Ewy Ściany - dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli 
 w Białymstoku

14.10 – 14.15 Występ chóru nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku

Wystąpienia prelegentów

14.15 – 14.45   Rola polskich szkół na Wschodzie

dr Anna Małgorzata Kietlińska -  prezes Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, członek Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i członek Komisji Oświatowej, członek  komisji ds. nauczania Polaków na Wschodzie powołanej przez Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

14.45 – 14.50  Występ chóru dziecięcego z Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

14.50-15.20  Szkolnictwo polskie na Białorusi

Andżelika Borys – białoruska nauczycielka, działaczka mniejszości polskiej na Białorusi, 
w latach 2005–2010 i od 2016 r. przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi.

15.20-15.30  Występ Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego „Buńczuk”

15.30-16.00  Tatarzy jako element mozaiki wielokulturowego Podlasia

dr Artur Konopacki – dr nauk humanistycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu
 w Białymstoku, historyk, badacz islamu i Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 

16.00 – 16.30  Rodzina miejscem kształtowania tożsamości człowieka

Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko  - autor licznych publikacji na temat rodziny i wychowania, pracownik naukowy na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

16.30 – 16.45 Występ chóru nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Kornela Makuszyńskiego w Białymstoku, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Konferencji będzie towarzyszyła prezentacja stoisk kulinarnych i artystycznych z różnych zakątków Podlasia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na stronie CEN w Białymstoku