Wdrażanie nowej podstawy programowej – pomocne materiały

oprac. Halina Brześkiewicz

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

Zdjęcie: www.pixabay.com

Opublikowano: 3 listopada 2017 r.

Rok szkolny 2017/2018 to początek nauczania zgodnie z nową podstawą programową.  Rozporządzenie MEN z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej określa podstawę programową dla publicznych szkół i placówek, tj.:

1) wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do rozporządzenia),

2) kształcenia ogólnego dla publicznych szkół:

a) szkoły podstawowej (załącznik nr 2),

b)  szkoły podstawowej ‒ dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (załącznik nr 3),

3)  branżowej szkoły I stopnia (załącznik nr 4),

4)  szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy (załącznik nr 5),

5)  szkoły policealnej (załącznik nr 6).

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży  poleca wybrane publikacje ze swojego księgozbioru pomocne w realizacji podstawy programowej:

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego / Wanda Pakulniewicz, Małgorzata Cieluch. – Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, 2017. – 55 s.

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat wdrażania oraz monitorowania nowej podstawy programowej. Autorki opisują zasady i harmonogram wdrażania podstawy programowej w nowym roku szkolnym, warunki i sposób jej realizacji w przedszkolu i szkole podstawowej, zadania dyrektora i nauczycieli oraz wzory dokumentów do wykorzystania. Książka zawiera też odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości  związane z tym zagadnieniem.

Śladami pór roku: przewodnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa. – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2017. – 80 s.

Prezentowany przewodnik dla nauczyciela odnosi się do treści nauczania zawartych w publikacjach Alicji Tanajewskiej, Renaty Naprawy i Doroty Kołodziejskiej „Śladami pór roku” cz. 1 (Jesień), 2 (Zima), 3 (Wiosna), 4 (Lato). Autorki zamieściły w nim propozycje zapisów tematów realizacji zajęć w dziennikach lekcyjnych. Przewodnik umożliwia też nauczycielom monitorowanie realizacji podstawy programowej i stanowi cenną pomoc w zaplanowaniu indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i niepełnosprawnością sprzężoną.

Artykuły z czasopism

 1. ABC nowej podstawy programowej / Małgorzata Jas // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 19-24
 2. Blaski i cienie „nowej” podstawy programowej / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 9, s.12-15
 3. Europa a podstawa / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 28-30
 4. Podstawa programowa kształcenia w zawodach / Bogusława Wojczak // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 8, s. 22-28
 5. Sposób monitorowania podstawy programowej przez dyrektora / Dariusz Skrzyński // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 9, s.6-8
 6. Wdrażanie nowej podstawy programowej / Małgorzata Jas // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 10-12
 7. Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego / Ewa Osiecka // Przed Szkołą. - 2017, nr 2, s. 18-20
 8. Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego / Ewa Osiecka // Przed Szkołą. - 2017, nr 3, s. 19-23

Zachęcamy do systematycznej lektury czasopism prenumerowanych przez bibliotekę: http://www.bp.lomza.pl/index.php/zbiory/czasopisma

Netografia

W sieci dostępnych jest wiele informacji dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej. W szczególności polecamy stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji https://www.ore.edu.pl/ppko  , na której dostępne są publikacje zawierające podstawy programowe do poszczególnych przedmiotów wraz z praktycznym komentarzem ułatwiającym zadania nauczycieli i dyrektora w tym zakresie.

Kształcenie ogólne [online]. [dostęp 28.09.2017]. Dostępny w Internecie https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne

 1. Materiały dla pracowników systemu doskonalenia nauczycieli [online]. [dostęp 28.09.2017]. Dostępny w Internecie https://www.ore.edu.pl/aktualnosci-start/7326-konferencje-dlapracownik%C3%B3w-systemu-doskonalenia-nauczycieli
 2. Pilotaż programowania [online]. [dostęp 28.09.2017]. Dostępny w Internecie https://programowanie.men.gov.pl/
 3. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych [online]. [dostęp 28.09.2017]. Dostępny w Internecie https://www.ore.edu.pl/ppko
 4. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji [online]. [dostęp 28.09.2017]. Dostępny w Internecie http://www.kwalifikacje.gov.pl/