Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana

Anna Krawczuk, nauczyciel konsultant

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

Zdjęcie: Pixabay, CC0, [dostęp 21 kwietnia 2016]

„Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana” to tytuł ogólnopolskiej debaty o systemie oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało 1840 ekspertów w 16 grupach tematycznych. Odbędzie się 16 debat wojewódzkich z udziałem rodziców, uczniów i samorządowców.

Równolegle w różnych terminach będą się toczyły w MEN prace zespołów eksperckich. Ekspertami są to zarówno praktycy i teoretycy – nauczyciele i akademicy. Główne tematy spotkań to: kształcenie ogólne i zawodowe, organizacja nadzoru pedagogicznego, nowy awans zawodowy, system egzaminów zewnętrznych, doskonalenie zawodowe nauczycieli, finansowanie zadań oświatowych w samorządach, podstawy programowe kształcenia ogólnego, nauczanie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, miejsce historii w szkole, wychowanie fizyczne, rodzic w szkole, wychowawcza rola szkoły, współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Wojewódzkie debaty oświatowe oraz prace zespołów będą podstawą do stworzenia nowego systemu oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło wszystkim zainteresowanym przyszłością polskiej oświaty stronę internetową https://debataoswiatowa.men.gov.pl/ , na której można wyrazić opinię lub zgłosić debatę.

Ogólnopolska debata zakończy się 27 czerwca 2016r. w Toruniu.