Edukacja włączająca - wybór publikacji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Łomży

Edukacja włączająca

(wybór publikacji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Łomży)

 

Książki

 1. Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej / Beata Papuda-Dolińska. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2017. – 229 s. Sygnatura: 88520
 2. Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli / pod red. Zdzisławy Janiszewskiej-Nieścioruk. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012. – 204 s. Sygnatura: 85847czytelnia
 3. Kategorie (nie)obecne w edukacji / pod red. Agnieszki Domagały-Kręcioch i Bożeny Majerek. – Kraków : Oficyna Wydaw. „Impuls”, 2017. – 290 s. Sygnatura: 89307
 4. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w powszechnym systemie oświatowym / Danuta Al-Khamisy // W: Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki / pod red. Joanny Głodkowskiej. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 113-139. Sygnatura: 83366, 84369czytelnia
 5. Metody nauczania matematyki i fizyki uczniów w rzeczywistości edukacji włączającej / Anna Zydroń, Bożena Wrzesień-Kotarska // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej / red. nauk. Małgorzata Kitlińska-Król. – Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. – S. 91-117. Sygnatura: 86094
 6. Nauczyciele szkoły średniej wobec edukacji włączającej / Magdalena Szachnowska // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej / red. nauk. Małgorzata Kitlińska-Król. – Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. – S. 47-59. Sygnatura: 86094
 7. O włączającej i wykluczającej funkcji edukacji - refleksje wprowadzające / Tomasz Biernat, Jan A. Malinowski // W: Edukacja a włączenie społeczne : konteksty socjalne i pedagogiczne / pod red. Tomasza Biernata i Jana A. Malinowskiego. - Toruń : "Akapit", 2013. - S. 7-16. Sygnatura: 84082czytelnia
 8. Pedagogika inkluzyjna / Viktor Lechta // W: Pedagogika. T. 4, Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2010. - S. 321-335. Sygnatura: 81572czytelnia
 9. Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki. T. 1 / Deborah Deutsch Smith. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo APS, 2008. – 404 s. Sygnatura: 80233czytelnia
 10. Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki. T. 2 / Deborah Deutsch Smith. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo APS, 2008. – 404 s. Sygnatura: 80234czytelnia
 11. Przewodnik po edukacji włączającej : rozwój kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły / Tony Booth i Mel Ainscow. - Warszawa : Olimpiady Specjalne Polska, 2012. – 98 s. Sygnatura: 86502, 86503czytelnia, 86504
 12. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów/podopiecznych – dylematy edukacji włączającej / Małgorzata Kitlińska-Król // W: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w rzeczywistości pedagogicznej / pod red. Małgorzaty Kitlińskiej-Król. – Dąbrowa Górnicza : Wydawnictwo Naukowe. Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. – S. 13-31. Sygnatura: 86094
 13. Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. – 406 s. Sygnatura : 87741
 14. Uczeń nieprzystosowany społecznie i jego funkcjonowanie w szkole w myśl edukacji inkluzyjnej / Katarzyna Marciniak-Paprocka // W: Codzienność szkoły : uczeń / pod red. Ewy Bochno, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - S. 237-246. Sygnatura: 85018, 84662czytelnia
 15. Włączająca edukacja / Tamara Zacharuk // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 7 / pod red. nauk. Tadeusza Pilcha. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. – S. 167-172. Sygnatura: 80170czytelnia, 82222b
 16. Włączający system edukacji / Mary John, Phil Baylis // W: Wychowanie i nauczanie integracyjne / wybór tekstów i oprac. Jadwiga Bogucka i Małgorzata Kościelska. – Warszawa : Społeczne Towarzystwo Oświatowe, 1994. – S. 17-21. Sygnatura: 73898, 73899
 17. Wokół edukacji włączającej : efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2010. – 239 s. Sygnatura: 82205

 

Artykuły z czasopism

 1. Co nowego w edukacji włączającej / Anna Firkowska-Mankiewicz // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 16-23
 2. Bycie razem mimo różnic / Radosław Piotrowicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 1, s. 14-18
 3. Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? Doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. - 2014, nr 3, s. 186-201
 4. Edukacja dzieci z niepełnosprawnościami / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 13-14
 5. Edukacja inkluzyjna - geneza, istota, perspektywy / Grzegorz Szumski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2006, nr 1, s. 93-114
 6. Edukacja włączająca / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 42-43
 7. Integracja włączająca - doświadczenia nauczycielki przedszkola / Barbara Liszkiewicz-Feluś // Bliżej Przedszkola. – 2014, nr 7/8, s. 18-19
 8. Edukacja włączająca - nowa perspektywa pedagogiczna : uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk, Beata Bocian // Meritum. - 2011, nr 1, wkładka Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 5-7
 9. Edukacja włączająca - wyzwanie dla polskiej szkoły? / Violetta Pulwarska // Meritum. - 2009, nr 2, s. 2-4
 10. Edukacja włączająca - wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska-Mankiewicz // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 1, s. 19-26
 11. Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk // Meritum. - 2011, nr 1, s. 2-7
 12. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materka // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 7, s. 7-13
 13. Edukacja włączająca w praktyce : rozmowa z Markiem Tarwackim, dyrektorem Zespołu Szkół w Łajskach / Marek Tarwacki // Meritum. – 2016, nr 1, s. 64-66
 14. Edukacja włączająca w szkole w Łajskach / Marek Tarwacki // Meritum. - 2011, nr 1, s. 50-51
 15. Etyka pedagogiczna podstawą edukacji włączającej : studium przypadku / Edyta Widawska // Chowanna. – 2016, t. 1, s. 13-152
 16. I gdzie te równe szanse? / Halina Drachal. - Edukacja włączająca. // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 42, s.6
 17. Inkluzja wymaga wsparcia : edukację włączającą trzeba rozwijać, ale szkoły specjalne też są potrzebne / Zenon Gajdzica ; rozm. przepr. Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 20, s. 5
 18. Kultura fizyczna - jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 9, s. 10-15
 19. Nauczanie uczniów ze społecznymi, emocjonalnymi i behawioralnymi trudnościami / Carmel Cefai // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2013/2014, nr 1, s. 17-31
 20. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 1, Edukacja / Marta Doroba // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 5-19
 21. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 2, Aktywność zawodowa i partycypacja kulturowa / Marta Doroba // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 85-97
 22. O społecznych kontekstach edukacji włączającej / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 3, s. 49-50
 23. Po pierwsze, nie izolować : edukacja włączająca i nauczanie indywidualne – zmiany, byle nie na gorsze / Halina Drahal // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 21, s. 8
 24. Praca z rodzicami / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 77-80
 25. Rola rodziców / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 74-76
 26. Syrenie siostry : bajka o tolerancji / Karolina Gawlik // Bliżej Przedszkola. – 2017, nr 2, s. 20-21
 27. Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 3, s. 173-183
 28. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16
 29. W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej / Joanna Głodkowska // Meritum. – 2009, nr 2, s. 5-8
 30. Węgierski system edukacji wobec dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 3, s. 175-186
 31. Włączanie jest procesem / Anna Florek // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 38-39
 32. Włączenie – prawo a rzeczywistość / Małgorzata Dońska-Olszko // Meritum. – 2009, nr 2, s. 12-15
 33. Włączanie wyzwaniem dla szkoły / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 70-73
 34. Wsparcie dla dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w adaptacji przedszkolnej / Anna Florek // Meritum. - 2011, nr 1, wkładka Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 10-12
 35. Zmiany w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a szkolna rzeczywistość / Anna Banach-Latoszek // Meritum. - 2011, nr 1, wkładka Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 8-9

 

Oprac.  Bożena Malinowska

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

2018 r.

 

 

Załączniki